Valberedningen

Som betalande medlem har du rätt att lämna förslag till valberedningen på personer som du tycker är lämpade att sitta i styrelsen.

Som medlem kan du lämna in ditt förslag till valberedningen via telefon eller mail till Tommy LS Andersson.

Vi som ingår i valberedningen är:
Tommy LS Andersson, sammankallande
072-008 33 01

Annethe Andersson, ledamot