Ny tjänst hos Eskilstuna Smederna

25 juni 2020 21:30

Kove Hellgren kommer att tillträda tjänsten som Ekonomichef för Smederna Speedway AB och Smederna SF. Kove Ersätter Håkan Thuresson som valt att lämna sitt uppdrag från och med den första juli 2020.

Vi ber att få tacka Håkan Thuresson för tiden hos oss i Smederna och önskar honom lycka till med sina fortsatta uppdrag. Kove börjar sitt uppdrag för Smederna den 1 juli. Vi på Eskilstuna Smederna önskar Kove Hellgren varmt välkommen till föreningen.

Styrelsen i Smederna Speedway